V této sekci najdete již ukončené projekty.

Zároveň si Vám dovolujeme představit úspěšné absolventy jednoho z cyklů, které jste mohli potkávat v obchodech v Koněvově ulici nebo v Nuslích.

Vzdělávání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP PA a rozpočtu hl. m. Prahy.
Číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/37097

Tento projekt se orientuje na zvýšení šancí na pracovní uplatnění osob z cílové skupiny, kterou tvoří uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením, konkrétně s mentální nebo kombinovaným postižením. Aktivity jsou určeny pro 12 osob, přičemž všichni úspěšní absolventi mají možnost získat uplatnění v rámci tréninkového zaměstnání v zavedeném obchodě s dárkovými předměty. Cílem projektu je úspěšné zařazení účastníků na trh práce prostřednictvím osvojení potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pro výkon veškerých pracovních činností na pozici pomocného prodavače. Využitím osvědčených postupů při vzdělávání a individuální podpoře, doplněnou o možnost získání rekvalifikace by mělo dojít k aktivizaci a k následnému zapojení do pracovního života. Prostřednictvím bilanční diagnostiky je zhodnocen potenciál každého účastníka projektu. Ze závěrů diagnostiky je vytvářen individuální plán účastníka a na základě tohoto plánu se účastní doporučených aktivit zaměřených jak na motivaci, tak na vzdělávání. Účastník má také možnost zúčastnit se akreditovaného rekvalifikačního kurzu. Po dobu trvání je všem účastníkům projektu poskytována individuální podpora. Získáním rekvalifikace a potřebné praxe se zvýší šance na uplatnění na trhu práce i po skočení projektu. V průběhu projektu účastníci získají navíc také znalosti a dovednosti, které budou moci využít v každodenním životě.


V rámci projektu byly vytvořeny nebo inovovány tyto dokumenty:


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Vzdělávací a motivační projekt s praxí v obchodě

Chráněná dílna A MANO v červenci 2013 zahájila cyklus vzdělávacích kurzů zaměřený na lidi se zdravotním postižením, především na lidi s mentálním postižením. Projekt nese název "Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením" a je evidován pod číslem CZ.2.17/2.1.00/35149.

Hlavním cílem podporovaného projektu bylo umožnit a cíleně zprostředkovat co nejkomplexnější vzdělávání a odbornou praxi, které bylo zaměřeno na zvyšování kvalifikace pro vstup na trh práce.

Program nabízel teoretické vzdělávání včetně PC kurzů a finanční gramotnosti, možnost absolvovat pracovní stáž v chráněné keramické dílně a především odbornou praxi nebo tréninkové zaměstnání na poloviční úvazek v tréninkovém obchodě s keramikou a dalšími dárkovými předměty.

V rámci projektu proběhly 4 vzdělávací půlroční programy, které začínaly v srpnu 2013, v lednu 2014, v červnu 2014 a v listopadu 2014.


Při účasti v projektu:

 • Každý účastník programu absolvoval řadu skupinových i individuálních lekcí zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a získání všeobecných znalostí v tomto oboru
 • Každý účastník absolvoval odbornou praxi v tréninkovém obchodě, kde získá jak všeobecné zkušenosti uplatnitelné v různých oborech zaměstnání, tak i konkrétně zaměřené dovednosti plynoucí z provozu maloobchodní prodejny.
 • Každý účastník získal odborné dovednosti a zkušenosti ze stáže v chráněné keramické dílně.
 • Každý účastník měl k dispozici asistenta, který jej doprovodí na pracovní pohovor nebo mu pomůže při komunikaci s úřady, případně s činnostmi na jednotlivých aktivitách projektu.
 • Část klientů získala tréninkové placené zaměstnání na poloviční úvazek.
 • Veškeré poskytované aktivity byly pro účastníky zdarma!
 • V případě potřeby mohli mít účastníci zajištěnou dopravu na jednotlivé lekce.
 • Pro účastníky bylo zajištěno stravování.
 • O absolvování projektu byl každému klientovi vystaven certifikát.

Leták s dalšími informacemi je k dispozici zde(pdf).


V průběhu projektu vznikly studijní materiály pro skupinové aktivity Komunikace a Informační technologie, které byly podporou pro účastníky projektu. Více informací o ukončeném projektu se můžete dozvědět ve zprávě Průběh a výsledky projektu.


Další soubory:


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Přečtěte si podmínky