Vzdělávání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II.


Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP PA a rozpočtu hl. m. Prahy.
Číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/37097

Tento projekt se orientuje na zvýšení šancí na pracovní uplatnění osob z cílové skupiny, kterou tvoří uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením, konkrétně s mentální nebo kombinovaným postižením. Aktivity jsou určeny pro 12 osob, přičemž všichni úspěšní absolventi mají možnost získat uplatnění v rámci tréninkového zaměstnání v zavedeném obchodě s dárkovými předměty. Cílem projektu je úspěšné zařazení účastníků na trh práce prostřednictvím osvojení potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pro výkon veškerých pracovních činností na pozici pomocného prodavače. Využitím osvědčených postupů při vzdělávání a individuální podpoře, doplněnou o možnost získání rekvalifikace by mělo dojít k aktivizaci a k následnému zapojení do pracovního života. Prostřednictvím bilanční diagnostiky je zhodnocen potenciál každého účastníka projektu. Ze závěrů diagnostiky je vytvářen individuální plán účastníka a na základě tohoto plánu se účastní doporučených aktivit zaměřených jak na motivaci, tak na vzdělávání. Účastník má také možnost zúčastnit se akreditovaného rekvalifikačního kurzu. Po dobu trvání je všem účastníkům projektu poskytována individuální podpora. Získáním rekvalifikace a potřebné praxe se zvýší šance na uplatnění na trhu práce i po skočení projektu. V průběhu projektu účastníci získají navíc také znalosti a dovednosti, které budou moci využít v každodenním životě.


V rámci projektu byly vytvořeny nebo inovovány tyto dokumenty:


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky