Vzdělávací a motivační programy

A MANO s.r.o. se podařilo i v letošním roce získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na projekty věnující se zlepšení pracovního uplatněn lidí s postižením.


Projekty jsou zaměřeny na osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Lidé s takto závažným postižením mají velice nesnadnou pozici na otevřeném trhu práce, často trpí nízkou sebedůvěrou a těžko odhalují své schopnosti a pracovní potenciál. Dosavadní systém vzdělávání ve školách nepřipravil tyto osoby na konkurenci na trhu práce a nevybavil je základními znalostmi potřebnými pro získávání práce. V rámci propojených aktivit projektu vznikl ucelený systém vzdělávání s ohledem na individuální přístup k účastníkům projektu. Pro každého je na začátku programu individuálně provedena pracovní a bilanční diagnostika, z které se následně vychází při výběru následných vzdělávacích aktivit v rámci Individuálního plánu (IP) a plánu praxe. Praxe následně probíhá v již vytvořeném obchodu s dárkovými předměty. V rámci individuální podpory pomáháme účastníkům zvyšovat jejich pracovní dovenosti, ale také v průběhu spolupráce se snažíme věnovat sebeprezetaci a získání reálného pohledu na sebe samotného. Dále uživatelé absolvují motivační a vzdělávací program, ve kterém získá orientaci v požadavcích a nabídkách trhu práce vzhledem k míře svého postižení. Pro tento účel byla vytvořena multimediální učebna, ve které výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


V průběhu projektů budou vytvořena též nová pracovní místa pro vybrané absolventy vzdělávacího programu.

Všechny projekty mohou být realizovány díky podpoře Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím OP PA a rozpočtu hl. m. Prahy.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přečtěte si podmínky