Informace pro zájemce - Podnikavé ženy

Shrnutí projektu v reportáži o Podnikavých ženách aneb alternativní řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji https://www.youtube.com/watch?v=hfDJBHKUKic

 

____________________________________________________________________________________

Centrum MARTIN o.p.s  pro Vás připravilo projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00265 s názvem : Podnikavé ženy, aneb alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeskémkraji, který  je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

eu_vse_horiz_s

Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, neboť péče o závislé členy rodiny ve většině nám známých případů leží právě na ženách.

Ženy jsou tak více diskriminovány na trhu práce a zahájení podnikání je pro ně často jedinou možností, jak získat příjem ze své práce.

Inovativní aktivitou projektu je vytvoření místa odbytu pro služby a výrobky klientek projektu - tedy  obchodu, ve kterém budou klientky získávat první zkušenosti a dovednosti pro distribuci svých produktů a služeb. Klientky zde budou rozvíjet teoretické znalosti získané během vzdělávacích aktivit a dále získávat cenné praktické zkušenosti a návyky důležité pro úspěšný rozvoj podnikatelské činnosti.

V rámci projektu budou zajištěny 4 vzdělávací kurzy.

Kurz -  Základy podnikání a dobrovolný základní PC kurz

 -   naučíme Vás základy podnikání  

 -   obsluha PC pro klientky, které dostatečně neovládají práci na PC nebo mají zájem o zdokonalení se

 -   poradíme Vám, jaké jsou Vaše osobní předpoklady pro úspěch v podnikání, pomůžeme Vám sestavit      si reálný podnikatelský plán

 -   zprostředkujeme Vám inspiraci a rady zkušených podnikatelek

 -   budeme propagovat Vaše výrobky a služby

-   v průběhu kurzu bude zajištěno hlídání dětí a závislých členů rodiny

-   úspěšná účastnice získá osvědčení o absolvování kurzu

KURZY  BUDOU  PRO  ÚČASTNÍKY  ZDARMA !!!

Výuka probíhá v nově vytvořené multimediální učebně na adrese:

                                              třída Národní svobody 32 , Písek  397 01                                                 

První cyklus kurzů začíná  6.6.2013  - 31.10.2013.

V případě Vašeho zájmu se přijďte informovat do našich prostor na již zmíněné adrese třída Národní svobody 32 Písek  nebo na tel. :   725 576 809 .

Pro jakékoliv další informace můžete také psát na email: osmartin@seznam.cz.

 

 

Napište nám

Jméno*
Email*

Telefon

Zpráva*
* povinná pole